Stortinget vedtok i 2019 ny paragraf i Opplæringsloven som lovfester leirskoleopphold. Både oppholdskostnader og undervisningskostnader er nå innlemmet i kommunenes rammeoverføringer.

Pris og bestillingsinformasjon

Pris

Aarholt-tunet leirskole tar imot skoleklasser hovedsakelig fra april til juni (fortrinnsvis 6. trinn) og fra august til midten av oktober, (fortrinnsvis 7.trinn), men nå tar vi også imot 7. og 8. trinn i vinterhalvåret som må bestille nytt opphold på grunn av Covid.
Aarholt-tunet kan i sommerhalvåret ta imot 1 til 3 skoleklasser om gangen, fra 50 til 75 elever. I vinterhalvåret er det 1-2 klasser vi kan ta imot om gangen.

Pris for ordinært leirskole-opphold i 5 dager / 4 døgn med kost og losji er i 2023: kr 2.915,- pr. elev (mand.-fred.). Og for 4 dager/3 døgn kr 2.660,- pr. elev (mand.-torsd).

I tillegg sender Sandefjord kommune faktura for undervisningskostnaden.


Lærere og nødvendige assistenter/voksne går gratis.
Leirskolen har undervisning, program, aktiviteter og opplevelser også på ettermiddags-/ kveldstid.

Forespørsel / Bestilling

Forespørsel og bestilling kan skje ved epost og telefon. Ved første henvendelse er det viktig at vi får vite: Hvilken skole og kommune, hvilket trinn, hvor mange elever, ønsket periode på året og år, og mailadresse til leirskolekontakten ved skolen.

Så blir det sendt ut en avtale kalt "REFUSJONSGARANTI". Den skal fylles ut av skolen, kopi beholdes og original sendes tilbake til leirskolen.

Depositum

Leirskolen sender normalt ut EHF-faktura til oppgitt faktura-adresse året før oppholdet. Depositumet er på 10% av oppholdskostnadene. Sendes det ikke ut depositum på forhånd betales alt ved gjennføring av oppholdet. Man kan avbestille inntil ett år før og slippe å betale / eller få igjen depositumet om det er blitt betalt mer enn 1 år før. Ved evnt. avbestilling mindre enn 12 mnd igjen til oppholdet betales hele oppholdskostnaden.

Kontaktinformasjon

Aarholt-tunet Gjestegård og leirskole
Årholtveien 80, 3160 Stokke

tlf: 33 33 90 96

epost: leirskolen@aarholt-tunet.no

LEDIGE UKER DE NESTE ÅRENE:

2022 har vært fullbooket

Vi har funnet nye tidspunkter for leirskoleopphold som har blitt stengt ned i 2020, 2021 og 2022. Dere må derfor ta kontakt med oss direkte på mail for å høre hva som er ledig til enhver tid. I 2023 har vi f.eks. ledige uker i mars, og første halvdel av april og i siste halvdel av november.

For de neste årene ta kontakt med oss.

Hvis det er ønske om faste uker i faste perioder, har vi normalt 4 døgns-uker (mandag-fredag) fra slutten av mars til midten av oktober, og kan ha noe ledig innimellom for en eller to klasser.Tegning: Inga-Hilde Breivik, www.leirskolen.no
Aarholt-tunet leirskole, tegning: Inga-Hilde Breivik
flåte_padling_Villmarkstunet,_leirskole
Flåtepadling i Villmarkstunet
bokeknopp_leirskolen
Bøke-knopp i utvikling, Aarholt-tunet leirskole
sau_Aarholt-tunet, leirskolen
En av leirskolens kosne sauer
Klatreveggen på Aarholt-tunet leirskole
Klatreveggen på leirskolen har tre vanskelighetsgrader
ku-børsting, Aarholt-tunet leirskole
En dag er vi i kufjøset på nabogården
bålkos_villmarkstunet
Bålkos i Villmarkstunet
Burma_bru_Aarholt-tunet_leirskole
6 meter over bakken i Burma-brua
Tarzan-løypa på Aarholt-tunet leirskole
En av broene i Tarzanløypa