Leirskoleopphold som ikke har blitt gjennomført på grunn av Covid-19 utbruddet skal gjennomføres på et seinere tidspunkt i skoleløpet. Det har regjeringen bestemt, hjemlet i koronaloven.

Pris og bestillingsinformasjon

Pris

Aarholt-tunet leirskole tar imot skoleklasser fra januar til juni (fortrinnsvis 6. trinn) og fra august til desember, (fortrinnsvis 7.trinn, men nå tar vi også imot 7. trinn på våren).
Aarholt-tunet kan ta imot 1 til 3 skoleklasser av gangen, fra 50 til 80 elever, men pga smitteverntiltak vil store grupper bli delt på to opphold.

Pris for ordinært leirskole-opphold i 5 dager / 4 døgn med kost og losji er i 2021: kr 2.660,- pr. elev (mand.-fred.). Og kr 2.290,- pr. elev for 4 dager/3 døgn (mand.-torsd)

Private skoler betaler i tillegg for undervisningen da de allerede har fått denne kostnaden overført til sine skoler. For de offentlige skolene betaler UDIR direkte med øremerkede midler for leirskoleopplæringen ut fra telling i GSI.

Lærere og nødvendige assistenter/voksne går gratis (to pr. klasse og en pr. klasse i tillegg når det er flere klasser fra samme skole).

Leirskolen har undervisning, program, aktiviteter og opplevelser også på ettermiddags-/ kveldstid.


Forespørsel / Bestilling

Forespørsel og bestilling kan skje over post, epost og telefon. Ved første henvendelse er det viktigst at vi får vite: Hvilken skole, hvor mange elever, ønsket uke / år, og mailadresse til leirskolekontakten ved skolen.

Så blir det sendt ut en avtale kalt "REFUSJONSGARANTI". Den skal fylles ut av skolen, kopi beholdes og original sendes tilbake til leirskolen. Denne må være utfylt for at klassen som besøker oss skal få overført øremerket statsstøtte til undervisningen, - og slippe å betale dette selv.


Depositum

Leirskolen sender normalt ut EHF-faktura til oppgitt faktura-adresse året før oppholdet. Depositumet er på 10% av oppholdskostnadene. Ved evnt. avbestilling mer enn 12 mnd. før oppholdet tilbakebetales depositumet. Ved evnt. avbestilling mindre enn 12 mnd igjen til oppholdet betales hele oppholdet.


Kontaktinformasjon

Aarholt-tunet Gjestegård og leirskole
Årholtveien 80, 3160 Stokke

tlf: 33 33 90 96

epost: leirskolen@aarholt-tunet.no

LEDIGE UKER DE NESTE ÅRENE:

Ledige uker pr. august 2021:

Oversikten nedenfor gjelder LEIRSKOLE HVOR EN BOR INNE I HUS med bad, på gårdstunet. (Det er også noe ledig kapasitet i Bøketunet, både for leirskole og klassetur. Så hvis dere tenker en alternativ UTE-UTE-LEIRSKOLE i flotte skogshus med mange aktiviteter, opplevelser og læring, - så se "NYHET" i menyen til venstre.)

Høsten 2021

Vi finner nye tidspunkter for leirskoleopphold som har blitt stengt ned i 2020 og 2021. Dere må derfor ta kontakt med oss direkte på mail for å høre hva som er ledig. Akkurat nå legges det en kabal for å finne ny plass til de som må finne nytt tidspunkt og for store grupper som pga. smitteverntiltak må dele seg i to.

HØSTEN 2021

Uke 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48: Fullbooket


Noen ledige tidspunkt 2022

VÅREN 2022

Uke 8: Ledig

Uke 5,6,7,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24: Fullbooket

HØSTEN 22

Uke 47,48: Ledig

Uke 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46: Fullbooket


Noen ledige tidspunkt 2023

VÅREN 2023

Uke 6,7,8,9,10,11,12,15,17: Ledig

Uke 13: Ledig for en klasse sammen med en annen klasse (4 døgn).

Uke 16,18,19,21,22,23,24: Fullbooket

HØSTEN 2023

Uke 46,47,48: Ledig

Uke 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45: FullbooketTegning: Inga-Hilde Breivik, www.leirskolen.no
Aarholt-tunet leirskole, tegning: Inga-Hilde Breivik
flåte_padling_Villmarkstunet,_leirskole
Flåtepadling i Villmarkstunet
bokeknopp_leirskolen
Bøke-knopp i utvikling, Aarholt-tunet leirskole
sau_Aarholt-tunet, leirskolen
En av leirskolens kosne sauer
Klatreveggen på Aarholt-tunet leirskole
Klatreveggen på leirskolen har tre vanskelighetsgrader
ku-børsting, Aarholt-tunet leirskole
En dag er vi i kufjøset på nabogården
bålkos_villmarkstunet
Bålkos i Villmarkstunet
Burma_bru_Aarholt-tunet_leirskole
6 meter over bakken i Burma-brua
Tarzan-løypa på Aarholt-tunet leirskole
En av broene i Tarzanløypa