Teambuilding – Gruppebygging.

Både voksne og ungdom vil ha stor nytte og glede av gruppebyggende aktivitet. Lek – for lekens skyld, eller også lek med undertoner som det går an å evaluere gruppas egne opplevelser gjennom.

Særlig i en kurs-sammenheng for voksne vil team-aktiviteter på gårdstunet virke sammenspleisende på gruppa. Noen av oppgavene er slik at noen må tørre å komme med løsningsforsøk, selv om det måtte være feil, for at andre skal komme på den rette løsningen. Og det gir gruppefellesskap på en ny måte. Avhengighet av hverandre i stedet for konkurranse.

Teamaktivitetene er svært forskjellige. De er ikke modighetsøvelser. Derimot kreves tankeløsninger og fantasi. Andre oppgaver krever at noen tar lederansvaret og initiativet. Atter andre krever samordning for at gruppa skal klare løsningene.Powerløypa

I tillegg til "teambuilings-løypa" som har et gruppesammenspleisende preg, har vi også laget en mer individuell løype hvor det kreves litt modighet. Man blir utfordret, får et lite adrenalinkick, trenes i ballanse osv. Men gevinsten for den enkelte er meget stor. Gleden ved å mestre selv og gleden over andres fremgang er stor. En ser på seg selv og de andre med nye øyne, og en er klar for nye oppgaver og mestringer! (Bildet under er fra Tarzanløypa.)


Powerløypa egner seg utmerket godt både til voksne, til ungdomsarrangement, klassetur, konfirmantleir, familie-/barnegrupper. Løypa er etablert i nærheten av Gjestegården og det er mulig å komme til aktivitetene med terrengrullestol.

Aarholt-tunet Gjestegård
Tegning av Aarholt-tunet:
Inga-Hilde Breivik
Ingfrid og Svein på Aarholt-tunet
Ingfrid og Svein er eiere og drivere
innkjørselen_til_Aarholt-tunet
Innkjørselen til Aarholt-tunet
muren_i_amfiet
Muren i amfiet
amfiet_pa_laven
Amfiet på låven
bokeknopp
Bøke-knopp i utvikling
natt_over_tunet
Natt over tunet
det_gule_rommet
Det gule rommet i Bryggerhuset
team_building
Fra en av aktivitetene på teambuilding
stua_i_gamle_fjoset
Stua i det gamle fjøset
lefser
Lefser med spekematfyll
bordet_er_dekket
Bordet er dekket